Flat Preloader Icon Loading

Jak funguje Crowdfunding na Revonetu

Zjistěte, jak nejlépe využít služeb poskytovaných na Revonet.me

Co je crowdfunding?

Crowdfunding je nástroj, který umožňuje fyzickým nebo právnickým osobám zahájit online kampaň zaměřenou na financování jejich projektu prostřednictvím mikrofinancování vytvořeného davem.

Crowdfunding je v praxi “financování davem” (z angličtiny “crowd” je “dav” a “funding” je “financování” ) též nazýváno “kolektivní financování”.

Evropská rada (2014):

«Crowdfunding (kolektivní financování) obecně znamená veřejnou výzvu k získání finančních prostředků na konkrétní projekt».

 

Crowdfunding na revonet.me

Revonet je první evropskou platformou, která poskytuje nástroje pro vytvoření kampaně Crowdfunding DIY (do-it-yourself).

Prostřednictvím ročního poplatku budete mít přístup na mini web, personalizované landing page, blogy a webináře podle typu služby, pro kterou se rozhodnete.

Revonet je otevřený pro všem typům projektů, které jsou selektovány vstupními filtry. Zásadním prvkem je předložení profesionálního obchodního plánu, který přesvědčí interní komisi o dobrém využití peněz získaných z kampaně.

Poté může dotyčný uveřejnit svůj projekt online.

 

Projekty na revonet.me

Nahrání crowdfundingového projektu znamená zapojení lidí, kteří se samostatně rozhodnou jej podpořit. Povaha nebo účel projektu je důležitý, ale ještě důležitější je vysvětlit a popsat svůj projekt, svůj příběh a sdílet ho s naší a vaší komunitou.

 

Jaké informace nám třeba zaslat, abychom mohli vytvořit vaši kampaň?

Abychom mohli co nejdříve schválit a vytvořit stránku vaší kampaně, musí náš tým získat správné informace. Připravte si níže uvedené dokumenty a odešlete komprimovaný soubor ZIP na e-mailovou adresu [email protected] s uvedením názvu kampaně v předmětu zprávy.

1 – Údaje o kampani

jediný soubordoc obsahující následující oddíly:

Název kampaně *

Cíl kampaně
(hodnota v eurech, pokud existuje)

Trvání kampaně
(ve dnech, pokud existují)

Minimální a maximální výška daru/vkladu
(hodnota v eurech)

Jméno entity, která realizuje sbírku
(název společnosti nebo celé jméno)

Stručné představení kampaně
(1 nebo 2 odstavce úvodního textu)

Kompletní popis
(obsahující všechny informace o kampani, podrobnosti o cenách atd.)

Pokud budou do textu vloženy obrázky, vložte prosím obrázky do souboru doc, aby naši designéři věděli, kde použít který obrázek.

Časté otázky
(pokud existují)

 

2- Podmínky

Jeden dokumentový soubor obsahující všechny právní informace, dohody, záruky a možnosti

 

3 – multimediální obsah

Logo
(pokud je k dispozici, může to být obrázek 240x160px)

Video
Odkaz na video z Youtube nebo Vimeo pro kampaň nebo, pokud nemáte video, hlavní obrázek představující kampaň (musí být 760x430px)

Všechny obrázky obsažené v souboru doc ​​musí být poskytnuty také v originále ve formátu JPG (maximální šířka 1 000 px)

1x obrázek pro sdílení na sociálních sítích
(Formát JPG, měří 1200x628px)

Veškerý text a obrázky musí být správně naformátovány a poskytnuty v jediném souboru ZIP. Nebudeme žádným způsobem opravovat, měnit, formátovat nebo upravovat poskytovaný text včetně spojení více souborů, mazání dat nebo vytváření oddílů chybějících z výše uvedených specifikací.

 

Typy projektů:

 • Keep it all (collect all) Zachovat vše – je režim, který se přizpůsobí každému typu kampaně poskytující odměnu. Tato metoda stanoví dle rozpočtu lhůtu (maximální povolené období 365 dní, viz předplatné) a odměnu (nejméně 1). Fundraising v tomto případě nemá povinnost dosáhnout rozpočtu. Prostředky, které získáte, jsou okamžitě k dispozici.
 • All or nothing (vše nebo nic). Způsob dosáhnutí cílového rozpočtu je podstatný. Tato metoda stanoví dle rozpočtu lhůtu (maximální povolené období 365 dní, viz předplatné) a odměnu (nejméně 1). Získané prostředky budou k dispozici pouze a výhradně, pokud se dosáhne a nebo překročí stanovený rozpočet.
 • Donation (simple donation) Darování (jednoduchý dar) je model, která se přizpůsobuje sociálním nebo osobním projektům fundraisingu. Tento režim nemá rozpočet ani odměnu, je stanoven konečný termín (maximální povolená doba 365 dní, viz předplatné).
 • Recurrent (recurring) Opakující se je model, je projekt, který pravidelně a nepřetržitě získává finanční prostředky. Projekt nemá termín, nemá rozpočet, může poskytovat odměnu. Každý registrovaný příznivec se automaticky obnovuje každých 30 dní.

 

Příznivci projektu

Podporovateli a / nebo dárci projektu jsou ti, kteří umožňují růst nebo realizaci samotného projektu a aktivně se podílejí na sdílení nové ekonomiky, aktivním způsobem a bez sprostředkovávání.

Příznivce nebo dárce na požádání získá potvrzení přímo od toho kdo realizuje kampaň na revonet.me

Revonet poskytuje potvrzení všech přízpěvků pro příznivce/dárce v pdf (viz Uživatelský účet – Historie darů) a podrobnou historii darů.

 

Správa a propagace kampaní

Úspěch kampaně crowdfunding je v přesvědčení svého příznivce / dárce, že stojí za to věřit projektu, a v realizátora projektu samého.

Mezi všemi projektovými operacemi, které jsou součástí crowdfundingové kampaně, je zásadní okamžik manažerování/řízení, aby byla efektivní.

Nelze tedy doufat, že všechno funguje samo. Okamžik online publikace projektu je začátkem společné cesty zaměřené na shromáždění lidí, nazývaných příznivci.

 

Užitečné tipy pro propagaci a správu:

 1. Plánování: Jasnost v plánování je klíčovým prvkem a otázky, které si musíte položit, jsou následující:
  • Jasně víte, na co potřebujete pro rozpočet, který požadujete?
  • Připravili jste plán na využití shromážděných zdrojů?
  • Máte jasný profil příznivce, kterého chcete oslovit?
 2. Dejte tam svou tvář: Žádat lidi o finanční účast na projektu není snadné, ale je důležité, aby lidé viděli a věděli, kdo bude řídit projekt, který podporují. Použijte svůj image a pokud můžete udělejte ilustrativní video. Buďte k dispozici na různé vysvětlující otázky. Využívání digitálních kanálů je mimořádně výhodné a marketing sociálních médií je pákou, kterou lze použít k vybudování úspěšné kampaně.
 3. Dáta: Sledovat, pochopit a upravit. Kampaň musí být neustále sledována. Na základě použitých kanálů existuje mnoho nástrojů pro sledování akcí, které jste podnikli. Revonet poskytuje nástroje pro Tracking (sledování), z důvodů zpětné vazby a k zjištění, které kroky byly úspěšné a které méně.
 4. Komunikace: Během kampaně se staňte protagonistou a poděkujte všem jednotlivým stoupencům, velkým i malým, a použijte nástroje, které Revonet poskytuje k jejich komunikaci. Komunikace je základním prvkem úspěchu projektu. Komunikace musí být plánována pomocí redakčního kalendáře od příspěvků na sociálních sítích až po zasílání komunikace až po odpovědi investorům či zvědavcům. Nic nesmí být ponechány náhodě.
 5. Post kampaň: Tato často zapomenutá fáze je velmi důležitá. Nezapomeňte shrnout průběh kampaně jako společnou cestu. Natočené video s poděkováním má velký impakt. Vždy zajistěte, aby se váš dárce / podporovatel cítil nedílnou součástí této důležité cesty, která vám poskytla příležitost k realizaci vašeho projektu.

Systém vkladů a nákladů

Na Revonetu probíhají sbírky bankovním převodem.

Náklady na používání platformy, kromě ročního poplatku, jsou 2%, které se aplikují na každou transakci.

 

Vyhrazený partnerský tým

Vylepšete svou konverzi pomocí našeho týmu partnerů: rádi vás podpoříme přizpůsobenými nástroji a jedinečným přístupem.

Partnerský program umožňuje partnerům Revonetu přeměnit svůj obsah SMM (Social Media Marketing) v provize.

Budete mít možnost si rozhodnout výši provize v procentech z vkladu pocházejíc z jejich doporučení.

Partner zpeněží svůj obsah pomocí 100% ROI – návratnosti investic. Platíte provizi až po konvertovaném doporučení.

Naše síť partnerů se dnes může pochlubit více než 600 lidmi a mnoho z nich již přispělo k podpoře crowdfundigových kampaní na Revonetu.

Pin It on Pinterest

Share This